Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Konta bankowe
Numery rachunków

 

Dochody budżetowe  - wpisy, grzywny, koszty:

NBP O/O Kielce

63 1010 1238 0813 1522 3100 0000

 

Konto sum depozytowych - poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:

BGK O/O Kielce

08 1130 1017 0021 1002 5790 0004

 

Konto sum na zlecenia  - zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:

BGK O/O Kielce

87 1130 1192 0027 6158 6920 0006

 

Wydatki budżetowe:

NBP O/O Kielce

16 1010 1238 0813 1522 3000 0000

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O/O Kielce

28 1130 1192 0027 6158 6920 0001

 

Sumy depozytowe wpłaty w USD:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

78 1130 1017 0021 1002 5790 0005

 

Sumy depozytowe wpłaty w Euro:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

62 1130 1017 0021 1002 5790 0002

 

Sumy depozytowe wpłaty w CHF:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

89 1130 1017 0021 1002 5790 0001

 

Sumy depozytowe wpłaty w GBP:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

35 1130 1017 0021 1002 5790 0003

 

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W PLN

Bank PEKAO S.A. (przelew)

08 1130 1017 0021 1002 5790 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

78 1240 6957 0111 0000 0000 2145

 

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W EURO

Bank PEKAO S.A. (przelew)

62 1130 1017 0021 1002 5790 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

85 1240 6957 0978 0000 0000 0573

 

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W USD

Bank PEKAO S.A. (przelew)

78 1130 1017 0021 1002 5790 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:

15 1240 6957 0787 0000 0000 0422

 

UWAGA !!!

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.

Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.