Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oplaty sądowe arrow Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych
Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Wydział Ksiąg Wieczystych

w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

 

1.Wniosek o wpis w księdze wieczystej:
- własności,
- użytkowania wieczystego,
- lub ograniczonego prawa rzeczowego,

200 zł chyba, że przepis szczególny  stanowi inaczej

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie

pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału nie mniej jednak niż 100 zł.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej
- własności,
- użytkowania wieczystego
- lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł
niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

4. Wniosek o wpis:
- własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
- własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
- praw osobistych i roszczeń;
- zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

150 zł

5.Wniosek o:
- założenie księgi wieczystej;
- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
- odłączenie nieruchomości lub jej części;
- sprostowanie działu I-O;
- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- dokonanie innych wpisów,

60 zł

6. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej

pobiera się tylko jedną opłatę stałą - 60 zł

7. Wniosek o wykreślenie wpisu

pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

8. Wniosek o złożenie do zbioru dokumentów.

pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej