Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oplaty sądowe arrow Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy
Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy

 


 

 

 

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. z wyjątkiem następujących spraw:

 

1. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł

Opłata stosunkowa, tj 5 % wartości przedmiotu sporu

2. Apelacja

Opłata podstawowa 30 zł

3. Zażalenie

Opłata podstawowa 30 zł

4. Skarga kasacyjna

Opłata podstawowa 30 zł

5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Opłata podstawowa 30 zł

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - o roszczenia pracownika - ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.