Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oplaty sądowe arrow Wysokość opłat sądowych w sprawach karnych
Wysokość opłat sądowych w sprawach karnych


 

Wydział Karny

w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

 

1. Wniosek o odroczenie wykonania - kary pozbawienia wolności - albo kary ograniczenia wolności

80 zł

2. Wniosek o - udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności - Albo kary aresztu

60 zł

3. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

45 

4. Wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty:

 

- Pierwszy wniosek

bez opłat

- Ponowny wniosek

2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

5. Wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

6. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

45 zł

7. Wniosek o zatarcie skazania

45 zł

8. Prośba o ułaskawienie

 

- Pierwsza prośba

bez opłat

- Ponowna prośba

45 zł

9. Wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

10. Prywatny akt oskarżenia

300 zł

 

/OPŁATY KANCELARYJNE/

 

1. Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek - opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę,

1 zł za kserokopię pisma

2. Opłata za kserokopię dokumentu -1zł- za każdą rozpoczętą stronicę wydawanego dokumentu

3. Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności.

- 6 zł za każdą stronę wyroku
- 6 zł za klauzulę prawomocności
- 6 zł za klauzulę wykonalności


Uwaga!


1. dla oskarżonego – skazanego – 1 odpis bez opłat
2. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu – opłata sądowa
3. dla oskarżyciela posiłkowego – opata sądowa