Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania     

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

pliki do pobrania   (Ogłoszenie)

pliki do pobrania   (Klauzula informacyjna)

 
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu12.07.2018

 

 

 

 

Protokół z II etapu konkursu na asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

przeprowadzanego w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

 

Komisja w składzie:

 

  1. 1. SSR Marcin Kotulski
  2. 2. SSR Stefan Czebieniak
  3. 3. SSR Wojciech Kucharski

 

 

Na II etap konkursu nie stawił się  jedyny dopuszczony kandydat - Pani Patrycja Szmit. Wobec powyższego nikt nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu. 

 
Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje

Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy ( urzędników, asystentów sędziego) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Starachowicach www.starachowice.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

 

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Starachowicach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 25.06.2018

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr póz. 427 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania

 
Wyniki konkursu