Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu 12.07.2018

 

 

 
Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje

Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy ( urzędników, asystentów sędziego) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Starachowicach www.starachowice.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

 

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Starachowicach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 25.06.2018

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr póz. 427 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania

 
Wyniki konkursu
 
Lista kandydatów dopuszczona do III etapu
 
Wyniki II etapu konkursu z dnia 6 października 2017r
 
Lista kandydatów
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

 Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr póz. 427 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania