Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy
Wyniki konkurs na stanowisko asystenta sędziego
pliki do pobrania 
 
Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
pliki do pobrania 
 
Lista kandydatów do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

lista kandydatów 

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

pliki do pobrania 

 
Protokół z II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 28.09.2018r

 

pliki do pobrania 

 
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania     

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

pliki do pobrania   (Ogłoszenie)

pliki do pobrania   (Klauzula informacyjna)

 
Lista kandydatów dopuszczona do II etapu12.07.2018

 

 

 

 

Protokół z II etapu konkursu na asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach

 

przeprowadzanego w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

 

Komisja w składzie:

 

  1. 1. SSR Marcin Kotulski
  2. 2. SSR Stefan Czebieniak
  3. 3. SSR Wojciech Kucharski

 

 

Na II etap konkursu nie stawił się  jedyny dopuszczony kandydat - Pani Patrycja Szmit. Wobec powyższego nikt nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu. 

 
Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje

Sąd Rejonowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2018r. poz.577), nabór pracowników do pracy ( urzędników, asystentów sędziego) prowadzony jest jedynie w drodze konkursu, o rozpoczęciu którego informacja każdorazowo umieszczona jest  na stronie Sądu Rejonowego w Starachowicach www.starachowice.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”, na tablicy ogłoszeń oraz we właściwym ze względu na siedzibę sądu Urzędzie Pracy.

 

Wobec powyższego  wszystkie przesyłane na adres Sądu aplikacje o pracę ( wraz z załącznikami), które nie stanowią  odpowiedzi na ogłoszone przez Sąd Rejonowy w Starachowicach postępowanie konkursowe, będą trwale niszczone.

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 25.06.2018

Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr póz. 427 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

 

 

pliki do pobrania

 
Zobacz też…