Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Sąd Rejonowy w Starachowicach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2019r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.      

 

 
Zamówienie usługi ochrony osób i mienia w SR Starachowice na rok 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej, stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w obiektach Sądu Rejonowego przy ul. Stanisława Staszica 12 i Stanisława Staszica 15 w Starachowicach.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2019 - 31.12.2019

 

Termin składania ofert : 27.11.2018 do godz. 10:00 (pokój 1.13 - I piętro)

Termin otwarcia kopert: 27.11.2018 godz. 10:15 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


  

Informacja o wynikach                                                           

 

Ogłoszenie                                                                             

 

Opis przedmiotu zamówienia                                                     

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 2 do Umowy                                                         

 

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych w postępowaniu przetargowym                                                                                                                        

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 06.11.2018
Data edycji: 28.11.218

 

 

 
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń wraz z otoczeniem..."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania biur pomieszczeń wraz z otoczeniem budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach"

Numer postępowania  ZP-26-2/2018Termin wykonania zamówienia : 01.07.2018 - 30.06.2019

Termin składania ofert : 19.06.2018 do godz. 12:00 (pokój 1.13 - I piętro)

Termin otwarcia kopert: 19.06.2018 godz. 12:15 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Ogłoszenie                                                                          

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                          

 

Załącznik Nr 1                                                                     

 

Załącznik Nr 2                                                                       

 

Załącznik Nr 3                                                                       

 

Załącznik Nr 4                                                                     

 

Załącznik Nr 5                                                                     

 

Załącznik Nr 6                                                                     

 

Załącznik Nr 7                                                                     

 

Klauzula przetargowa                                                            

 

Informacja z otwarcia ofert                                                    

 

Informacja o wynikach                                                          

                                                  

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 11.06.2018 godz. 16:30
Data edycji: 22.06.2018 godz. 12:40

 
Unieważnienie postępowania ZP-26-01/2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA

"Świadczenie usług sprzątania biur pomieszczeń wraz z otoczeniem budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach"

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                            

 
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń wraz z otoczeniem..."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług sprzątania biur pomieszczeń wraz z otoczeniem budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach"

Numer postępowania  ZP-26-01/2018Termin wykonania zamówienia : 01.07.2018 - 30.06.2019

Termin składania ofert : 06.06.2018 do godz. 12:00 (pokój 1.13 - I piętro)

Termin otwarcia kopert: 06.06.2018 godz. 12:15 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Ogłoszenie                                                                          

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                          

 

Załącznik Nr 1                                                                     

 

Załącznik Nr 2                                                                       

 

Załącznik Nr 3                                                                       

 

Załącznik Nr 4                                                                     

 

Załącznik Nr 5                                                                     

 

Załącznik Nr 6                                                                     

 

Załącznik Nr 7                                                                     

 

Klauzula przetargowa                                                            

 

Informacja z otwarcia ofert                                                    

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 29.05.2018

 

 
Uniewaznienie postępowania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA BIUR I POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO
W STARACHOWICACH

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                            

 

 

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

Sąd Rejonowy w Starachowicach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.      

 

 
Zamówienie usługi ochrony osób i mienia w SR Starachowice na rok 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej, stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w obiektach Sądu Rejonowego przy ul. Stanisława Staszica 12 i Stanisława Staszica 15 w Starachowicach.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2018 - 31.12.2018

Termin składania ofert : 27.12.2017 do godz. 10:00 (pokój 1.13 - I piętro)

Termin otwarcia kopert: 27.12.2017 godz. 10:30 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Informacja o wynikach                                                          

 

Ogłoszenie                                                                             

 

Opis przedmiotu zamówienia                                                     

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 2 do Umowy                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 19.12.2017
Data edycji: 27.12.2017

 

 
Zamówienie usługi ochrony osób i mienia w SR Starachowice na rok 2018 - postępowanie unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej, stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w obiektach Sądu Rejonowego przy ul. Stanisława Staszica 12 i Stanisława Staszica 15 w Starachowicach.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2018 - 31.12.2018

Termin składania ofert : 11.12.2017 do godz. 10:00 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                            

 

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia  2                  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                

 

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia                      

 

Ogłoszenie                                                                             

 

Opis przedmiotu zamówienia                                                     

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 2 do Umowy                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 20.11.2017
Data edycji: 11.12.2017

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja o wynikach na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Starachowicach

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 29.11.2016 r. o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w wyniku umowy ramowej

na "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH".

(Numer Adm. 26-1/2016)

 

pobierz