Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

Sąd Rejonowy w Starachowicacg, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.      

 

 
Zamówienie usługi ochrony osób i mienia w SR Starachowice na rok 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej, stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w obiektach Sądu Rejonowego przy ul. Stanisława Staszica 12 i Stanisława Staszica 15 w Starachowicach.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2018 - 31.12.2018

Termin składania ofert : 27.12.2017 do godz. 10:00 (pokój 1.13 - I piętro)

Termin otwarcia kopert: 27.12.2017 godz. 10:30 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Informacja o wynikach                                                          

 

Ogłoszenie                                                                             

 

Opis przedmiotu zamówienia                                                     

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 2 do Umowy                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 19.12.2017
Data edycji: 27.12.2017

 

 
Zamówienie usługi ochrony osób i mienia w SR Starachowice na rok 2018 - postępowanie unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej, stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w obiektach Sądu Rejonowego przy ul. Stanisława Staszica 12 i Stanisława Staszica 15 w Starachowicach.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2018 - 31.12.2018

Termin składania ofert : 11.12.2017 do godz. 10:00 (pokój 1.13 - I piętro)

 

Dokumentacja                                                                       Pliki


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                            

 

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia  2                  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                

 

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia                      

 

Ogłoszenie                                                                             

 

Opis przedmiotu zamówienia                                                     

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia                                                    

 

Załącznik Nr 2 do Umowy                                                         

 

----------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia: 20.11.2017
Data edycji: 11.12.2017

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja o wynikach na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Starachowicach

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 29.11.2016 r. o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w wyniku umowy ramowej

na "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH".

(Numer Adm. 26-1/2016)

 

pobierz

 
Informacje o wynikach

 

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 11.12.2012 r. o godz. 14:15, odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na "DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGODLA SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH".

(Numer KF-350-1/12)

 

 

Czytaj całość »
 
Informacja dla Wykonawców nr 1

Kielce, dnia 07.12.2012 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO
DLA SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH
 

Czytaj całość »
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

 

Sąd Rejonowy w Starachowicach

ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

tel. 41 274 70 71, faks 41 274 63 29

 

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DLA SĄDU REJONOWEGO W STARACHOWICACH
Numer ogłoszenia: 484176 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

Czytaj całość »